Informacje i zasady dotyczące zwrotu produktów.

Odstąpienie od umowy

  1. Jako klient, masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia odebrania towaru. Nie musisz uzasadniać w żaden sposób chęci zwrotu.
  2. Poinformuj nas o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy nie później niż przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Aby to zrobić, wystarczy że wyślesz do nas na PABLO WEST FASHION S.C AMELIA KOT, PAWEŁ ŚWIETLICKI ul. Mickiewicza 20, 74-400 Dębno, Polska pablowestfashion@gmail.com, telefon: +48661190735 swoje oświadczenie za pośrednictwem poczty lub e-mail.
  3. Możesz również przesłać do nas wypełniony formularz zwrotu zamieszczony poniżej, za pośrednictwem e-mail. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wyślemy tobie potwierdzenie odbioru.

Skutki odstąpienia od umowy

Procedura zwrotu rozpoczyna się w momencie dostarczenia do nas towaru. W związku z odstąpieniem od umowy zwrócimy ci wszystkie koszty zakupu, w tym koszty dostawy (jednak nie większe, niż równowartość najtańszej opcji dostępnej wysyłki) w przeciągu 14 dni od zatwierdzenia zwrotu. 

Koszt zwrotu pokrywa kupujący. Odeślij zwracany produkt na nasz adres w terminie do 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy lub dostarcz go osobiście do naszego sklepu stacjonarnego.

Zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania, większych niż standardowe ślady sprawdzenia produktu. W innym wypadku, będziemy zobowiązani do pomniejszenia zwrotu proporcjonalnie do zmniejszenia wartości rzeczy wynikającej z korzystania z niej w sposób inny niż w celu jej sprawdzenia.

Prosimy o prawidłowe zabezpieczenie zwracanej przesyłki.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

NUMER ZAMÓWIENIA*: .................................DATA ZAMÓWIENIA*: .............................................

IMIĘ I NAZWISKO*: .........................................................................................................................

ADRES*: .........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

TELEFON: .................................................... EMAIL*: ......................................................................

NAZWA TOWARU I ILOŚĆ*:.........................................................................................................

CENA (BRUTTO)*:.....................................

PRZYCZYNA ZWROTU:................................................................................................................

Uwagi:.....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy (zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta):

Nazwa Banku: ........................................................................................................................

Numer rachunku: ...................................................................................................................

*obowiązkowo wypełnić

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

....................................................................................

(czytelny podpis Klienta) 

Adres do zwrotu:

PABLO WEST FASHION

ul. Mickiewicza 20

74-400 Dębno